In order to fully access the profile you must be logged in.

Avatar Image
Mr. Álvaro Briz-Redón

Departament d’Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València, c/Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot, València, Spain

0000-0001-7976-3534